willemfIn het begin van de zeventiger jaren schreef de Harderwijker groentehandelaar in ruste, oud Zuiderzeevisser, Willem Foppen zijn memoires.

Kort voor z’n dood in 1975 gaf hij deze ten geschenke aan de auteur Gait L. Berk, die zich vooral bezig houdt met alles wat zich op en om het water de aandacht vraagt.
Berk was getroffen door de spontane en directe manier, waarop zijn oude vriend deze ‘gedenkschriften’ had neergepend en heeft het altijd als een ereschuld beschouwd ze uit te geven.

Voor de illustraties werd voornamelijk geput uit de ‘naieve’ schilderijen van Eibert den Herder. Deze Harderwijker vismeelfabrikant voerde in de dertiger jaren hevig aktie tegen de afsluiting van de Zuiderzee; een van zijn warmste medestanders was Willem Foppen. De werken van deze oude wapenbroeders, nu, een halve eeuw later, in dit boek weer schouder aan schouder, vullen elkaar wonderwel aan.

Door Storm en Stilte.boten712
De strijd van een Zuiderzeevisser.
Willem Foppen “de Linkse” (1897-1975)

Memoires, bewerkt door Gait L. Berk en uitgegeven door de vereniging Vrienden van het Veluws Museum te Harderwijk.

Op internet gebracht door:
Bert van Otterloo.